Over ons

Els Vollenbroek is Technisch Bedrijfskundige en heeft ruim twintig jaar ervaring in diverse leidinggevende functies bij een multinational. Sinds 2018 is ze in de voetsporen van haar vader getreden en heeft ze (ook) een training & coaching praktijk opgezet. De afgelopen jaren heeft ze de kennis en ervaring die haar vader heeft opgedaan op het gebied van “human error consultancy” geabsorbeerd en verder te verrijkt met de ervaring opgedaan in haar werk. Naast het coachen en begeleiden van mensen in het bedrijfsleven geeft ze ook trainingen op het gebied van gedrag en ongevallen. Rode draad is gedrag bespreekbaar te maken en bij te sturen, in 1-op-1 situaties en in groepen, als coach / leidinggevende / trainer. Vanaf 2021 is ze docent ‘Gedrag en ongevallen’ bij de HVK (PHOV).                                                                                                                                                                                                      

John Vollenbroek was organisatiesocioloog en begon in 1979 een eigen adviesbureau. Veel werk had te maken met het op gang brengen en houden van veranderingen in organisatiegedrag. Sinds 2000 hield hij zich steeds meer bezig met het verwerven van kennis over welke prestaties je wel en niet van mensen mag verwachten en hoe je menselijke zwakheden het best kunt compenseren. Daarnaast kreeg het leerproces van individuen en organisaties steeds meer aandacht. Vanaf 2004 was hij docent ‘Gedrag en ongevallen’ bij de HVK (PHOV). Hij was ook docent bij alle masterclasses patiëntveiligheid van het VMS Veiligheidsprogramma. De rode draad in het werk was steeds om eraan bij te dragen dat mensen in organisaties er plezier aan beleven om continu beter te presteren.

John is op 7 maart 2021 overleden.