Beter leren presteren met minder fouten en in minder tijd

Dat doen we door individuen, groepen en organisaties

  1. breinkennis bij te brengen, zoals kennis over de menselijke feilbaarheden die onlosmakelijk bij het functioneren van ons brein horen om ze vervolgens uit te dagen zich beter tegen die feilbaarheden te beschermen.
  2. Na te laten denken over hun houding tegenover gemaakte fouten. Velen zeggen van fouten te willen leren, maar de manier waarop ze erover denken en praten lokt herhaling van soortgelijke fouten juist uit.

Ons werk was en is er nog steeds op gericht om bruikbare resultaten van wetenschappers op beide terreinen toegankelijk te maken en om te zetten voor gebruik in de praktijk. Wij willen feiten en ervaringen aandragen en geen meningen.

We hebben twee nieuwe boeken.
Kijk op de boekenpagina.