Vollenbroek Training en Advies
twitter  linkedin

In een workshop van 3 uur de top 3 van te vermijden fouten aanpakken.

Dat is de laatste jaren de meest gevraagde activiteit. In de voorbereidingsfase ga ik met de klant na in welke groepen welke fouten (bijna) worden gemaakt en welke daarvan het meest de moeite waard zijn om aan te pakken. De workshops worden vervolgens gegeven aan groepen die met dezelfde foutenkansen te maken hebben. Denk daarbij aan productie, onderhoud, leidinggevenden en staf. Uiteindelijk is de grootte van de organisatie of afdeling bepalend voor het aantal groepen en de samenstelling.

Uitgangspunten bij deze workshops zijn:

  • De echte kennis over fouten en foutenkansen ligt bij de mensen die het werk doen. Vooral bijna fouten en fouten met geringe gevolgen worden vaak niet gemeld. De uitdaging is dan ook om die in de workshops op tafel te krijgen.
  • Als mensen begrijpen waarom die fouten gemaakt worden en waarom een andere manier van beschermen nodig is om herhaling te voorkomen, zijn ze gemotiveerd om daarmee aan de gang te gaan.   

 

Wat mag u van mij verwachten:

  • Voldoende kennis en ervaring om ervoor te zorgen dat de workshops productief en plezierig zullen zijn. In 2003 was ik de eerste in Nederland die over deze thema’s begon te publiceren en adviseren. 
  • Voor elk van de drie geselecteerde foutenkansen in ieder geval voorstellen over wat we vanaf dat moment al kunnen doen. Het gaat daarbij vooral om manier van werken.
  • Commitment van de deelnemers om op alle fouten en bijna fouten te gaan reageren met de herhaaltest:
    1. Kan zoiets nog eens gebeuren?
    2. Zo ja, kunnen de gevolgen dan zo zijn dat het nodig is overleg te plegen om herhaling te voorkomen?

 

 

© BasisWeb