Boeken

Boeken van John Vollenbroek

De volgende boeken van John Vollenbroek op het gebied van menselijke fouten zijn verkrijgbaar en te bestellen via deze website:

minder fouten makenMinder fouten maken

Als we geen fouten mogen maken staan we stil in onze ontwikkeling, maar we kunnen minder fouten maken door optimaal gebruik te maken van kennis over aangeboren menselijke feilbaarheden. Het boek zal door de meeste kopers als naslagwerk worden gebruikt. Als er vragen rijzen over het waarom van menselijke fouten, vind je in dit bijna 200 pagina’s (A5) tellende boek zowel verklaringen ervoor als ook veel gebruikte methoden om dergelijke fouten te voorkomen of in te dammen.

De prijs bedraagt 22 Euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

[bestellen]

 

Leren van fouten kan meer opbrengen

Leren van fouten kan meer opbrengen

Leren van fouten is een ander proces dan onderzoeken waarom een fout gemaakt is. Twee onderwerpen krijgen in dit boekje veel aandacht. Allereerst hoe onze gedachten over fouten maken ons kunnen helpen, maar ook belemmeren bij het leren ervan. Het tweede is het doen van de herhaaltest als vaste gewoonte bij elke afwijking: “Kan zoiets nog eens gebeuren en wat kunnen de gevolgen dan zijn?”

De prijs bedraagt € 14,-, inclusief  btw en exclusief verzendkosten.

[meer informatie]
[bestellen]

Mensen maken fouten

Fouten van andere mensen lijken veel dommer te zijn dan de fouten die we zelf maken. In dit boekje wordt de nadruk gelegd op het alledaagse van fouten uit het nieuws. Een Chinees spreekwoord luidt: “Een dom persoon leert van zijn eigen fouten en een intelligent persoon van de fouten van anderen”. Al lezende zult u af en toe tot de conclusie komen dat u geluk hebt gehad dat uw fouten de pers nog niet gehaald te hebben en zal het boekje een aansporing zijn om dat te voorkomen. Er staan 37 krantenartikeltjes in over menselijke fouten. Per artikel komt een korte omschrijving waarin de lezer er aan herinnerd wordt dat hij/ zij zo’n fout ook regelmatig maakt. Verder zijn er de nodige cartoons en spreuken opgenomen.

De prijs bedraagt € 19,06, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

[bestellen]

 

Werkboek Foutenmanagement

Het Werkboek Foutenmanagement is bedoeld voor mensen die het onderwerp menselijke fouten met een groep willen bespreken. Veel tips en 25 oefeningen om deelnemers fouten en foutenkansen te laten ervaren.

Inhoudsopgave werkboek

De prijs bedraagt € 19,50, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

[bestellen]

‘Leren van fouten’ is opgevolgd door ‘Minder fouten maken’ en ‘Leren van fouten kan meer opbrengen’. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het na de derde druk beter leek twee compleet nieuwe boeken te maken. Dus niet meer aanschaffen.

  Beter leren presteren

  € 25,-=

  Met elkaar in gesprek gaan

  € 17,50=

  Leren van fouten kan meer opbrengen

  € 14,=

  Mensen maken fouten

  € 19,-

  Genoemde prijzen zijn incl. BTW. Voor de verzendkosten wordt het Post NL-tarief gehanteerd. Bij bestellingen buiten Nederland bedraagt uw aandeel in de bestelkosten altijd €8,50.