Vollenbroek Training en Advies
twitter  linkedin

Lezingen - leuk, boeiend, verhelderend en praktisch!

Leuk, boeiend, verhelderend en praktisch zijn de waarderingen die het meest gegeven worden. Zo kwam onlangs de volgende feedback vanuit het Universitair Ziekenhuis in Gent: "Iedereen vond het een interessante en vooral nuttige, soms confronterende en zeer herkenbare sessie."

Presentaties worden zowel voor kleine als voor heel grote groepen gegeven. Op meerdere manieren wordt er voor gezorgd dat de deelnemers zich actief bij de presentatie betrokken voelen. In de eerste plaats natuurlijk door de inhoud goed af te stemmen op de doelgroep. Daarnaast worden vaak vragen gesteld, waar men met (draadloze) stemkastjes op kan antwoorden. Soms worden ook acteurs ingeschakeld. Het publiek gaat dan hun spel regisseren, waardoor het behandelde de praktijk dicht benadert.

Een presentatie over menselijke feilbaarheden
voorafgegaan door een quickscan

Na zich verdiept te hebben in de manier waarop de maanden voor de presentatie op fouten is gereageerd, gaat John Vollenbroek daarop in tijdens een presentatie waarin de menselijke feilbaarheden en de manier waarop we daar het beste mee om kunnen gaan centraal staan. Zie voor de werkwijze presentatie John Vollenbroek

© BasisWeb