Vollenbroek Training en Advies
twitter  linkedin

John Vollenbroek

John Vollenbroek is organisatiesocioloog en begon in 1979 een eigen adviesbureau. Veel werk had en heeft te maken met het op gang brengen en houden van veranderingen in organisatiegedrag. Voorbeelden daarvan zijn het realiseren van een betere kwaliteit en veiligheid door er continu mee bezig te zijn in plaats van wonderen te verwachten van groot opgezette projecten.

Sinds 2000 houdt hij zich steeds meer bezig met het verwerven van kennis over welke prestaties je wel en niet van mensen mag verwachten en hoe je menselijke zwakheden het bet kunt compenseren. Daarnaast kreeg het leerproces van individuen en organisaties steeds meer aandacht.

Vanaf 2004 is hij docent 'Gedrag en ongevallen' bij de HVK (PHOV). Hij was ook docent bij alle masterclasses patiëntveiligheid van het VMS Veiligheidsprogramma

De rode draad in het werk is steeds om eraan bij te dragen dat mensen in organisaties er plezier aan beleven om continu beter te presteren.

Binnen Human Error Consultancy werkt hij samen met een drietal adviseurs, die ieder ook al langere tijd een eigen praktijk hebben in Nederland, respectievelijk België. Alle drie al jaren in het vak werkzaam, fanatiek in het bijhouden ervan en gezegend met ervaringen in veel organisaties en bedrijfstakken. We zijn in meerdere landen actief. Een spreekt vloeiend Frans en alle drie zijn we gewend om in het Duits en Engels te werken.

Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften en was in 2003 de eerste die in Nederland en Duitsland een boek liet verschijnen over de manier waarop ons brein voor veel fouten verantwoordelijk is. Daarna kwamen nog meerdere boeken over minder fouten maken en het leren van fouten.

© BasisWeb